Hur funkar det?

Priset för varje produkt täcker produktens kostnad samt ett års klimatkompensation för en genomsnittlig västerlänning. Kompensationen sker genom ett samarbete med Tricorona som erbjuder klimatkompenserande gröna projekt i flera olika länder och enligt ett antal certifieringar.

Utöver denna kompensation är varje produkt i sig en del av projektet – genom att visa omgivningen hur man kan påverka och förändra en ohållbar livsstil.

  • Du tar personligt och konkret ansvar för din klimatpåverkan

  • Du ökar medvetenhet om hållbarhetsfrågan i samhället


Vart går pengarna?

Pengarna går in i Tricoronas projekt i utvecklingsländer där de gör mest nytta. Verksamheten sker helt utan någon vinst. Projekten följer de högsta standarderna (CDM, Goldstandard, plan vivo) och bidrar till FN:s klimatmål.

Det aktuella projektet dit dina pengar går är en vindkraftverksanläggning i Kina som uppskattas reducera 103,796 ton koldioxid per år genom att undvika koldioxidutsläpp från elproduktion från fossila bränslen. För mer information läs här.