1000 Ton Kompenserat!

Tack till er alla som har kompenserat för dina utsläpp via Conscious Label i år! Tack vare dig har vi kompenserat för totalt 1000 ton koldioxid. Vi är så stolta över er alla som agerar medvetet för att göra en skillnad - alla som går med i the conscious generation!

Krístabel Eriksson